Sultan IV.Murad

Babası: Sultan I.Ahmed
Annesi: Kösem Sultan
Doğum Yeri: İstanbul (Beylerbeyi Kasrı)
Doğum Tarihi: 26 Temmuz 1612
Vefat Tarihi: 9 Şubat 1640
Saltanat Tarihi: 1623 – 1640
Saltanat Süresi: 17 Yıl
Kabrinin Bulunduğu Yer: İstanbul (I.Ahmed Türbesi)

Tahtta kaldığı süreci iki bölüme ayırmak gerekmektedir 1623-1632 yılları çocukluk ve devlet işlerini öğrenerek büyüdüğü yetişme yılları, 1632 den 1640 da ölümüne kadar devam eden ikinci dönem. devleti güçlendirmek ve topraklarını genişletmek mücadelelerini ortaya koyan gerçek kişiliği.

Tahta geçtiği tarihte devletin idaresi bozulmuştu, içeride yolsuzluk, rüşvet ve iltimas yaygın hale gelmiş ve devlet işleri yürümez olmuştu, Doğuda Iran ile batıda da Avusturya ile savaş durumu devam ediyordu. İlk işi devlet içindeki zorbalık ve rüşveti ortadan kaldırmak için gerektiğinde çok sert tedbirler almak olmuştur. İstanbul ve eyaletlerde asayişsizliği ortadan kaldırmıştı, Asker içinde bozulan disiplini yeniden düzene koymuş. kanun, nizam ve emirlere uymayı sağlamıştı. Devlet gelirlerinin artması için vergilerin düzenli toplanmasını, hazinenin gereksiz harcamalarla parasız kalmasına engel olacak tedbirleri almıştı Gerektiğinde tebdil gezerek hem asayiş ve disiplini hem de düzensizlikleri şahsen görerek cezalandırırdı. Savaş sırasında ordunun içine girer kumandan ve siperlerdeki askerlere moral verirdi haksızlığa ve düzensizliğe hiç tahammül edemezdi. Tarihimizde ilk şeyhülislam katleden de Sultan IV. Murad’dır. İçki ve tütün yasağı yine bu dönemde uygulanmıştır.

Sultan Murad, dönemin eğitimcilerinden iyi bir eğitim olarak büyüdü. İyi bir şairdi ve şiirlerini ‘Muradı’ mahlası ile yazardı. Hat yazısını da öğrenmiş, usta bir hattattı, kendi eliyle tezyin ettiği ve yazdığı çok güzel fermanları vardır Çok iyi ata biner, hatta attan diğer bir ata atlayabilirdi. Kılıç, ok ve yayı ustalıkla kullanırdı.

Uzun boylu, iri yapılı, yuvarlak yüzlü, açık tenli idi Sakalı gür ve siyah, gözleri ela ve kaşlarının arası açıktı. Omuzları geniş ve adaleleri çok güçlü idi.

Sultan IV.Murad'ın Tuğrası - www.turkosfer.com

Sultan IV.Murad’ın Tuğrası

Bir Cevap Yazın