Sultan İbrahim

Babası: Sultan I.Ahmed
Annesi: Kösem Sultan
Doğum Yeri: İstanbul (Tersane Kasrı)
Doğum Tarihi: 5 Kasım 1615
Vefat Tarihi: 18 Ağustos 1648
Saltanat Tarihi: 1640 – 1648
Saltanat Süresi: 8 Yıl
Kabrinin Bulunduğu Yer: İstanbul (Ayasofya Camii)

Şehzadeliğinde çok sıkı bir saray hayatı yaşamış, kardeşleri öldürüldüğünden korku içinde büyümüştü.

Devletin doğu sınırlarındaki olaylar, İran ile yapılan Kasr-ı Şirin Antlaşması’nın imzalanması ile, saltanatından önce barış döneminin başlamasıyla sona ermişti. Yine batıda Avusturya ile ilişkiler bir düzene girmiş, daha önce imzalanmış olan Zitvatorok Antlaşması, yerine 9 madde ilave edilerek yenilenmişti. Böylelikle devlet hem doğuda hem de batıda, kısa bir süre için bile olsa savaşsız bir dönem geçirmişti.

Devletin iç huzurunun sağlanması, malî durumunun düzeltilmesi için önemli çalışmalar yapılmış, para basılmadan para ayarının düşürülerek ve vergilerin adil bir şekilde toplanarak hazinenin güçlendirilmesine çalışılmıştı.

Sultan İbrahim, orta boylu, zayıf ince yüzlü ve açık tenli idi. Gür bir sakalı ve ince bir bıyığı vardı. Kaftan giyer ve sorguç takardı.

Sultan İbrahim'in Tuğrası - www.turkosfer.com

Sultan İbrahim’in Tuğrası

 

Bir Cevap Yazın