Site Haritası

Site Haritası - www.turkosfer.com

Türkler Hakkında

Türk Adı
Türk Kelimesinin Anlamı
Türk Soyu
Türklerin Anayurdu
Türk Tarihi Kısa Kronolojisi
Türkler Hakkında Söylenmiş Sözler

Tarihte Kurulmuş 16 Türk Devleti

Büyük Hun İmparatorluğu
Batı Hun İmparatorluğu
Avrupa Hun İmparatorluğu
Ak Hun İmparatorluğu
Göktürk İmparatorluğu
Uygur Devleti
Avar İmparatorluğu
Hazar İmparatorluğu
Karahanlılar Devleti
Gazneliler Devleti
Büyük Selçuklu İmparatorluğu
Harezmşahlar Devleti
Altınordu Devleti
Büyük Timur İmparatorluğu
Babür İmparatorluğu
Osmanlı İmparatorluğu

Büyük Türk Şahsiyetleri

Abdülhak Hamit Tarhan
Abdülhamid İbn Türk
Abdülkadir Merâgi
Ahmed bin Tolun
Ahmed Karahisari
Ahmet Ağaoğlu
Ahmet Cevdet Paşa
Ahmet Hamdi Tanpınar
Ahmet Mithat Efendi
Ahmet Vefik Paşa
Ahmet Yesevî
Akşemseddin
Alaeddin Halaci
Âlemgîr Şah (Evrengzib)
Ali Emiri Efendi
Ali Kuşçu
Ali Macar Reis
Ali Şir Nevai
Alp Er Tunga
Alp Tegin
Alparslan
Alparslan Türkeş
Âşık Veysel
Attilâ
Ayaz İshaki
Aydın Reis
Aydın Sayılı
Babür Şah
Bahtiyar Vahabzade
Bâkî
Balamir
Barbaros Hayrettin Paşa
Barsbay
Bayan Kağan
Baybars
Behiç Erkin
Bilge Kağan
Biruni
Buhârî
Bumin Kağan
Burak Reis
Bursalı Tahir Bey
Cabir bin Hayyan
Cahit Arf
Celâleddin Harezmşah
Celâlzade Mustafa Çelebi
Cemal Reşit Rey
Cemşîd
Cengiz Han
Cevheri
Cezayirli Gazi Hasan Paşa
Cezeri
Cezzar Ahmet Paşa
Çağrı Bey
Çaka Bey
Sultan I.Mehmed (Çelebi)
Çiçi Yabgu
Dadaloğlu
Dede Korkut
Ebulgazi Bahadır Han
Edip Ahmet Yükneki
Ekber Şah
Emrullah Efendi
Enver Paşa
Ertuğrul Gâzi
Evliya Çelebi
Fahreddin Paşa
Fahrettin Altay
Fârâbî
Fatih Sultan Mehmed
Fazıl Hüsnü Dağlarca
Fevzi Çakmak
Fuad Köprülü
Fuzûlî
Gâzi Ahmet Muhtar Paşa
Gâzi Osman Paşa
Gazneli Mahmut
Gedik Ahmet Paşa
Gelenbevi İsmail Efendi
Gül Baba
Hacı Ârif Bey
Hacı Bayram Veli
Hacı Bektaş Veli
Hâfız Osman
Hakim Süleyman Ata
Hâlide Edip Adıvar
Halit Ziya Uşaklıgil
Hamdullah Suphi Tanrıöver
Hammâmîzade İsmail Dede Efendi
Harezmi
Hezarfen Ahmed Çelebi
Hulusi Behçet
Hüseyin Baykara
Hüseyin Nihal Atsız
Hüseyin Rahmi Gürpınar
Hüseyin Tevfik Paşa
Ildız
Itri
İbni Kemal
İbn-î Sinâ
İbrahim Çallı
İbrahim Müteferrika
İbrahim Peçevi
İlteriş Kutlug Kağan
İltutmuş
İmâdeddîn Zengî
İncili Çavuş
İsa Yusuf Alptekin
İsmail Gaspiralı
İsmet İnönü
İstemi Kağan
Kadızadei Rumi
Kanuni Sultan Süleyman
Kapağan Kağan
Karacaoğlan
Karamanoğlu Mehmet Bey
Karamürsel Bey
Kaşgarlı Mahmut
Kâtip Çelebi
Kâzım Karabekir
Kemal Reis
Kılıç (Uluç) Ali Paşa
Kılıçarslan
Koca Yusuf
Köprülü Fazıl Ahmed Paşa
Köroğlu
Köse Mihal
Kutbeddin Aybek
Kültigin
Kürşad
Lagari Hasan Çelebi
Lala Mustafa Paşa
Levnî
Mahdum Kulu
Matrakçı Nasuh
Mazhar Osman
Mehmed Esad Yesâri Efendi
Mehmed Âkif Ersoy
Mehmet Emin Buğra
Mehmet Emin Yurdakul
Melikşah
Mesud Sabri Baykozi
Mevlâna Celaleddin Rumi
Mezamorta Hüseyin Paşa
Mimar Kemalettin
Mimar Sinan
Mirza Feth Ali Ahundzade
Molla Gürani
Muhsin Ertuğrul
Mukan Kağan
Murat Reis
Mustafa Ertuğrul
Mustafa Kemal ATATÜRK
Münir Nurettin Selçuk
Nâima
Nâmık Kemal
Nasîrüddin Tûsî
Nasreddin Hoca
Nâzım Hikmet Ran
Necip Âsım Bey
Necip Fâzıl Kısakürek
Nedim
Nef’i
Nizamülmülk
Nuri Demirağ
Oğuz Han
Oktay Sinanoğlu
Oruç Reis
Osman Gâzi
Osman Hamdi Bey
Ömer Seyfettin
Pîrî Reis
Piyale Paşa
Râzî
Reşat Çiğiltepe
Sabiha Gökçen
Sadri Maksudi Arsal
Salih Reis
Salih Zeki Bey
Satuk Buğra Han
Sedefkar Mehmet Ağa
Selahaddin Eyyubi
Selçuk Bey
Seydi Ali Reis
Sokollu Mehmet Paşa
Sultan II.Abdülhamid
Sultan Kayıtbay
Sultan Sencer
Süleyman Çelebi
Süleyman Paşa
Şah Cihan
Şahruh
Şehriyar
Şeker Ahmet Paşa
Şemseddin Fenârî
Şemseddin Sâmi
Şeyh Edebâli
Şeyh Gâlip
Şeyh Hamdullah
Şeyh Şamil
Şinâsi
Takiyüddin
Tanburi Cemil Bey
Tevfik Fikret
Timur
Tiryaki Hasan Paşa
Tomris Hatun
Tugay Bey
Tuğrul Bey
Turgut Reis
Ulubatlı Hasan
Uluğ Bey
Umur Bey
Vecihi Hürkuş
Veled Çelebi
Vezir Tonyukuk
Yahya Kemal Beyatlı
Yaşar Doğu
Yavuz Sultan Selim
Yollug Tigin
Yunus Emre
Yusuf Akçura
Yusuf Has Hacib
Ziya Gökalp

Büyük Türk Eserleri

Gök Medrese
İshak Paşa Sarayı
Orhun Kitâbeleri
Selimiye Câmi
Sultanahmet Câmi
Tac Mahal
Topkapı Sarayı

Türklerde Bilim

Türklerde Bilim
Nizamiye Medreseleri
Oniki Hayvanlı Türk Takvimi

Büyük Türk Bilim Adamları

Abdülhamid İbn Türk
Ali Kuşçu
Aydın Sayılı
Biruni
Cabir bin Hayyan
Cahit Arf
Celâlzade Mustafa Çelebi
Cemşîd
Cezeri
Fârâbî
Gelenbevi İsmail Efendi
Harezmi
Hezarfen Ahmed Çelebi
Hulusi Behçet
Hüseyin Tevfik Paşa
İbn-î Sinâ
Kadızadei Rumi
Lagari Hasan Çelebi
Matrakçı Nasuh
Nasîrüddin Tûsî
Oktay Sinanoğlu
Râzî
Salih Zeki Bey
Takiyüddin
Uluğ Bey

Türklerde Sanat

Türklerde Çini Sanatı
Türklerde Ebru Sanatı
Türklerde Halı Sanatı
Türklerde Hat Sanatı
Türklerde Minyatür Sanatı
Türklerde Tezhip Sanatı

Türklerde Spor

Eski Türklerde Spor
Türk Güreş Sporu
Cirit Oyunu
Türklerde Okçuluk
Tepük

Türk Dili ve Edebiyatı

İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı
İslamiyet Sonrası Türk Edebiyatı
Modern Türk Edebiyatı
Bilge Kağan Kitâbesi (Günümüz Türkçesi ile)
Kültigin Kitâbesi (Günümüz Türkçesi ile)
Vezir Tonyukuk Kitâbesi (Günümüz Türkçesi ile)
Pembe İncili Kaftan (Ömer Seyfettin)
Türkçülüğün Esasları (Ziya Gökalp)
Nasreddin Hoca Fıkraları
Orhun Yazısı
Kutadgu Bilig’de Töre
Manas Destanı’nın İncelenmesi

Türk Destanları

Alp Er Tunga Destanı
Altay Yaratılış Destanları
Bozkurt Destanı
Ergenekon Destanı
Göç Destanı
Karca Bey Destanı
Köroğlu Destanı
Manas Destanı
Mete Destanı
Oğuz Kağan Destanı
Satuk Buğra Han Destanı
Şu Destanı
Türeyiş Destanı

Dede Korkut Hikayeleri

Dede Korkut Hikayeleri Giriş Bölümü
Dirse Han Oğlu Boğaç Han Destanı
Salur Kazan’ın Evinin Yağmalandığı Destan
Kam Püre’nin Oğlu Bamsı Beyrek Destanı
Kazan Bey Oğlu Uruz Bey’in Esir Olduğu Destan
Duha Koca Oğlu Deli Dumrul Destanı
Kanglı Koca Oğlu Kan Turalı Destanı
Kazılık Koca Oğlu Yigenek Destanı
Basat’ın Tepegöz’ü Öldürdüğü Destan
Begil Oğlu Emren’in Destanı
Uşun Koca Oğlu Seğrek Destanı
Salur Kazan Esir Olup Oğlu Uruz’un Çıkardığı Destan
Dış Oğuz’un İç Oğuz’a Âsi Olup Beyrek’in Öldüğü Destan

Türk Müziği

Türk Müziği Tarihi
Bağlama
Kânun
Keman
Kemençe
Kopuz
Kudüm
Lâvta
Ney
Tanbur
Ud

Türk Mutfağı

Türk Mutfak Kültürü
Türk Kahvesi
Kebap
Baklava
Lokum

Türklerde Denizcilik

Osmanlı Denizciliğinin Kuruluş ve Gelişimi
Anadolu Beylikleri’nde Denizcilik ve İlk Türk Donanması
16.Yüzyıl Türk Denizciliği ve “Bir Deniz İmparatorluğu”
Türk Denizcilerinin Kullandıkları Gemi Çeşitleri
ABD’yi Dize Getiren İlk Büyük Kuvvet
Açe’de Hutbeler Osmanlı Halifeleri Adına Okunuyor
Atlas Okyanusu’nda Bir “Türk” Ülkesi
Barbaros Fransa’da Namaz Kılarken
Cezayir’de Türk Sevgisi Her Yerde
Cezayir’in Osmanlı’ya Katılım Talep Ettiği Mektup
Denizlerin Heybetli Paşası
Dünya’nın En Büyük Donanması Donanma-yı Hümâyûn
Ege Adalarında Türk Egemenliği
Göğsünde Ay Yıldızlı Osmanlı Nişanı Taşıyan Ünlü İngiliz Amiral
Hint Seferleri ve Portekiz’in Çöküşü
İngiltere’nin S.O.S. Çağrısına Donanma-yı Hümâyûn’la Cevap
İrlandalıların Osmanlılara Teşekkürü
İspanyol Futbol Takımı Deportivo ve Barbaros Hayrettin Paşa
İspanyol Topçubaşı’yı Topa Koydurup Denize Attırdı
İzlanda ve Atlantik’te Türk Korsanları
Lahey’de Yavuz Portresi, Barbaros Büstü
Türk Korsanlarının İngiltere’deki Faaliyetleri

Büyük Türk Denizcileri

Ali Macar Reis
Aydın Reis
Barbaros Hayrettin Paşa
Burak Reis
Cezayirli Gazi Hasan Paşa
Çaka Bey
Karamürsel Bey
Kemal Reis
Kılıç (Uluç) Ali Paşa
Mezamorta Hüseyin Paşa
Murat Reis
Oruç Reis
Pîrî Reis
Piyale Paşa
Salih Reis
Seydi Ali Reis
Turgut Reis
Umur Bey

Türklerde Askerlik

Türklerde Askerlik
Eski Türklerde ve Selçuklularda İstihbaratçılık
Mohaç Meydan Savaşı
Yeniçeriler
Akıncılar

Osmanlı Padişahları

Osman Gâzi
Orhan Gâzi
Sultan I.Murad (Hüdâvendigar)
Sultan I.Bayezid (Yıldırım)
Sultan I.Mehmed (Çelebi)
Sultan II.Murad
Fatih Sultan Mehmed
Sultan II.Bayezid
Yavuz Sultan Selim
Kanuni Sultan Süleyman
Sultan II.Selim
Sultan III.Murad
Sultan III.Mehmed
Sultan I.Ahmed
Sultan I.Mustafa
Sultan II.Osman (Genç)
Sultan IV.Murad
Sultan İbrahim
Sultan IV.Mehmed (Avcı)
Sultan II.Süleyman
Sultan II.Ahmed
Sultan II.Mustafa
Sultan III.Ahmed
Sultan I.Mahmud
Sultan III.Osman
Sultan III.Mustafa
Sultan I.Abdülhamid
Sultan III.Selim
Sultan IV.Mustafa
Sultan II.Mahmud
Sultan Abdülmecid
Sultan Abdülaziz
Sultan V.Murad
Sultan II.Abdülhamid
Sultan V.Mehmed (Reşad)
Sultan VI.Mehmed (Vahdeddin)

Genel

Türklerde Bayrak
Türkler ve İslâmiyet
Geleneksel Türk Evi
Türk Hamamı
İlk Türk Devletlerinde Kültür ve Uygarlık
İlk Türk Devletlerinin Diğer Devletlerle İlişkileri
Nevruz
Dede Korkut Hikayelerinde Geçen Eski Türk Gelenekleri
Eski Türklerde Tanrı İnancı
Türklerde Çadır
11.Yüzyılda Türkler Arasında Oynanan Oyunlar
Kılıç Kalkan Oyunu
Dokuz Kumalak Oyunu
Karagöz ile Hacivat Oyunu
Ahal Teke Atı
Kımız
Türk Tarih Tezi
Türklerin Uzakdoğu Siyasi ve Kültür Tarihine Etkileri
Türk Tarihinde Göç Hareketleri
Türk Asrı
Kurtuluş Savaşı
Türk Kültürü ve Tarihinde At
Türk Kültürü ve Tarihinde Bozkurt

Mustafa Kemal ATATÜRK

Atatürk’ün Kronolojik Hayatı
Atatürk’ün İlkeleri
Atatürk Devrimleri
Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi
Atatürk’ün Türklük Üzerine Sözleri
Atatürk’ün Büyük Nutku
Atatürk’ün 10.Yıl Nutku
Atatürk’ün Bursa Nutku
Atatürk’ün Balıkesir Hutbesi
Atatürk’ün Büyüklük Tanımı
Atatürk’ün Türk Tanımı
Atatürk ve Bozkurt
Atatürk ve Türk Dünyası
Atatürk Hakkında Söylenmiş Sözler
Çaresizsen Çare Sensin

Türk Dünyası

Karaçay-Çerkes Muhtar Vilayeti
Hakas Muhtar Vilayeti
Dağlık Altay Muhtar Vilayeti
Uygur (Doğu Türkistan) Muhtar Cumhuriyeti
Tuva Muhtar Cumhuriyeti
Saha (Yakut) Muhtar Cumhuriyeti
Nahcivan Muhtar Cumhuriyeti
Karakalpak Muhtar Cumhuriyeti
Kabarday-Balkar Muhtar Cumhuriyeti
Gagavuz Muhtar Cumhuriyeti
Dağıstan Muhtar Cumhuriyeti
Çuvaş Muhtar Cumhuriyeti
Başkurdistan Muhtar Cumhuriyeti
Tataristan Muhtar Cumhuriyeti
Azerbaycan Cumhuriyeti
Kazakistan Cumhuriyeti
Kırgızistan Cumhuriyeti
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Özbekistan Cumhuriyeti
Türkmenistan Cumhuriyeti
Türkiye Cumhuriyeti

Türk Tarihinin Önemli Olayları

Kavimler Göçü
Talas Savaşı
Malazgirt Meydan Savaşı
İstanbul’un Fethi
Çanakkale Savaşı

Osmanlı İmparatorluğu

Osmanlı İmparatorluğu
Otranto Seferi
Alman Seferi
Don-Volga Kanal Projesi
İlk Osmanlı Başkenti Bursa
İkinci Osmanlı Başkenti Edirne
Son Osmanlı Başkenti İstanbul
Osmanlı Seferlerinin Lojistik Desteği
Osmanlı İmparatorluğu’nun Hüküm Sürdüğü Ülkeler