Sultan II.Osman (Genç)

Babası: Sultan I.Ahmed
Annesi: Mahfiruze Sultan
Doğum Yeri: İstanbul (Topkapı Sarayı)
Doğum Tarihi: 3 Kasım 1604
Vefat Tarihi: 20 Mayıs 1622
Saltanat Tarihi: 1618 – 1622
Saltanat Süresi: 4 Yıl
Kabrinin Bulunduğu Yer: İstanbul (I.Ahmed Türbesi)

Sultan Osman genç yaşta tahta çıktığı zaman, ilk iş olarak idari görevlerde, divan üyeleri arasında değişiklik yaptı. Devlet doğuda Iran ile batıda Lehistan ile süren iki savaş arasında kalmıştı. II.Osman gerekli düzeni kurduktan sonra, askerin itirazına rağmen, Lehistan üzerine sefere karar verdi ve sefere de şahsen katıldı. Saltanatta bulunduğu senelerde devlet İstanbul’da arka arkaya gelen tabii afetlerle uğraşmak zorunda kalmıştı 1621 de İstanbul Bedesteni’nin bir bölümü, bir sene sonra da kalan kısmı yanmıştı.

Sultan Osman’ın en önemli düşüncesi, yeniçerileri ve yeniçeri ocağını ortadan kaldırmak idi. Bunun için güvendiği görevlilerle hazırlıklara başladı. Yerine yeni askeri bir disiplinin nasıl kurulacağı konusunda da çalışmalar yapıldı. Bu faaliyet ocaklı tarafından haber alındı ve bir takım isteklerle Sultanahmet meydanında toplanarak isyan ettiler. Padişahın kendilerini ortadan kaldıracağını anladıklarından ondan önce davranıp sarayı bastılar. Sultan Mustafa’yı tahta geçirdiler. Reformist bir padişahı da boğarak öldürdüler.

Sultan Osman iyi yetişmiş bir şehzade idi ve devletin idaresini çok genç yaşta teslim almasına karşın, iktidar sorumluluğunu taşıyacak güçte idi. Aceleci bir yapıya ve hırçın bir karaktere sahipti. Atılgan, cesur ve akıllı idi. Devletin içinde bulunduğu durumu yakından biliyor, devletin güçlenmesinin, yapılacak reformlarla sağlanacağına inanıyordu Atalarının devlet topraklarını korumadaki başarı ve kazandıkları zaferlerden gurur duyuyordu.

Genç Osman orta yapılı, açık tenli, yakışıklı bir fiziğe ve çok kuvvetli bir bünyeye sahipti. Ruhen de çok hassastı. İyi bir şairdi ve Farisi mahlası ile şiirler yazardı.

Sultan II.Osman (Genç)'ın Tuğrası - www.turkosfer.com

Sultan II.Osman (Genç)’ın Tuğrası

Bir Cevap Yazın