Sultan I.Mustafa

Babası: Sultan III.Mehmed
Annesi: Handan Sultan
Doğum Yeri: Manisa
Doğum Tarihi: 1592
Vefat Tarihi: 20 Ocak 1634
Saltanat Tarihi: 1617 – 1618 / 1622 – 1623
Saltanat Süresi: 1.5 Yıl
Kabrinin Bulunduğu Yer: İstanbul (Ayasofya Camii)

Babası Manisa’da Sancak Beyi iken dünyaya gelmiştir. Kardeşi I. Ahmed’in genç yaşta vefatı üzerine 22 Kasım 1617’de tahta çıkmıştır.

İlk iktidarı üç ay (97 gün) sürmüştür. Sultan Mustafa, 20 Mayıs 1622’de, II. Osman’ın katledilmesi üzerine ikinci defa tahta çıkarıldı. İkinci Saltanatı da bir yıl, dört ay kadar devam etti.

Şehzadeliğinde Saray’da yaşadığı hayat sağlığını bozmuştu. Devletin içinde bulunduğu sorunlarla yakından ilgilenme fırsatı bulamamıştı. Devletin iç meseleleri karışık olduğu gibi doğuda ve batıda savaşlar devam ediyordu. Her padişahın tahta çıktığında adet olduğu gibi onbeşinci sultan olarak tahta çıkan Mustafa’nın cülus töreninde de askere ve ocaklıya ulufeleri dağıtılmıştı. Kapıkulu askerî cülus bahşişlerini aldıkları halde I. Mustafa’nın padişah olmasına muhalefet etmişlerdi.

Sultan Mustafa, zayıf vücutlu, minyon yapılı, solgun fakat güzel yüzlü idi. Sakalları seyrekti. İri siyah gözlü, solgun bakışlı idi. Yaşamı daha çok Üsküdar ve Davutpaşa Sarayı’nda geçmiştir.

Sultan I.Mustafa'nın Tuğrası - www.turkosfer.com

Sultan I.Mustafa’nın Tuğrası

Bir Cevap Yazın