Sultan II.Ahmed

Babası: Sultan İbrahim
Annesi: Hatice Muazzez Valide Sultan
Doğum Yeri: İstanbul (Topkapı Sarayı)
Doğum Tarihi: 25 Şubat 1643
Vefat Tarihi: 6 Şubat 1695
Saltanat Tarihi: 1691 – 1695
Saltanat Süresi: 4 Yıl
Kabrinin Bulunduğu Yer: İstanbul (Kanuni Türbesi)

Devlet 2. Viyana bozgununun sarsıntılarından kurtulmak için Avusturya’ya karşı yeni sefer hazırlığında idi. Sadrazam Köprülü Fazıl Mustafa Paşa savaşı başlattı ise de bir netice alınamadı. İkinci savaş durumu da Venediklilerin Girid’de Hanya Kalesi’ni kuşatma çabalarının başarısız kılınması, Kandiye muhafızının desteği ile sağlanmıştı. Osmanlı Donanması Girid ile meşgulken, Venedikliler bu defa da Sakız Adası’na asker çıkarmışlardı.

Yine aynı senelerde Irak ve Hicaz bölgesinde de devlete karşı hareketler ve isyanlar vardı. Bu isyanların bastırılması devletin doğu bölgesinde barışın bozulmaması için çaba sarf etmesini gerektiriyordu.

Devlet işlerinin görüşülüp konuşulduğu Divan-ı Hümayun, kendi dönemine kadar, haftada iki gün toplanıyordu. Saltanatı ile birlikte haftada dört gün toplanmaya başladı.

Sultan II. Ahmed 50 yaşlarında padişah olmuştu. Kendisi devlet işleri ile yakından ilgilenmediği, sarayda kapalı yetiştiği için, çevresinin etkisi altında kalıyordu. Bu durum da onu çevresinde bulunanlara karşı hırçınlaştırıyordu. Genelde sakin bir karaktere sahipti. Saraydan ara sıra çıkarak halkın arasına karışır ve onların dertleri ile ilgilenirdi. Özellikle gıda maddelerinde halka eksik mal satan, fazla para alan esnaf ile şahsen ilgilenir, gerektiğinde cezalandırılmalarını sağlardı. Değişik zamanlarda fırıncılardan ekmek aldırır ve tarttırırdı. Eksik gramajlı veya has undan ekmek yapmayan fırıncıları şiddetle cezalandırırdı. Bazen çarşı, pazar dolaşır bazı yiyeceklerin fiyatlarını kendisi tespit ederdi.

Orta boylu, çevre sakallı ve açık renkli bir yüzü vardı. Gösterişten hoşlanmaz, çapraz kaftan giyer, ataları gibi başına sorguç takardı.

Sultan II.Ahmed'in Tuğrası - www.turkosfer.com

Sultan II.Ahmed’in Tuğrası

Bir Cevap Yazın