Kazakistan Cumhuriyeti

Kuruluş Tarihi: 16 Aralık 1991
Yüzölçümü: 2.717.000 km2
Nüfusu: 17.000.000
Başkenti: Astana

Tarihi

Türkçe’de “Kazak”, sözcüğü özgür, bağımsız, yiğit, cesur anlamına gelmektedir. Kazakların kullandığı dil; Kazak Türkçesi Tatar, Başkut, Nogay, Kırgız, Kıpçak lehçeleri arasında yer alır. Kazak Türkçesi’nin gelişmesi ise Ibray Altınsanın, Çokan Velihanou’un ve Abay Kuranbaydı’nın çalışmalarıyla gelişmiş ve Kazaklar arasında konuşma ve yazı dili gelişme göstermiştir. Ayrıca Arapça ve Farsça’dan daha az etkilenmiştir.

Kazakistan da yapılan kazılarda elde edilen buluntuların Yenisey motiflerine benzediği dikkat çekmiştir ve özellikle Kök Türkçe mezar kitabeleri üzerinde bilim adamlarının yaptıkları araştırmalarda Kazakistan’daki Türk varlığıyla ilgili önemli belgeler çıkarmışlardır. Altaylarda bulunan demir eritme ocaklarına Kazakistan’da da rastlanmış, Güney Kazakistan’da, ok uçları, kama sapları, bulunduğu görülmüştür.

Ancak Kazakların ortaya çıkışları çok eskilere gitmesine karşın tarihi kaynaklara göre Cengiz Han’ın torunları zamanına rastlamaktadır. Kazaklar kendilerinin Alaş-Alaç adlı Ata’dan geldiklerine inanırlardı. Bu Ata’nın üç oğlu olduğu, bunlarında üç kazak boyunu meydana getirdiklerini kabul ederlerdi.

Geleneksel olarak göçebe olan kazakların tarih sahnesinde etkili olmaları ise Özbek Hanları devrinde olur. Bu dönemde Kazaklar Canı Bel’in Oğlu Kasım Han İdaresinde Balkaç bölgesinde yaşarlarken, bir kısmı da Burunduk Yönetiminde Urallarda yaşıyordu. Daha sonra Kasım Han, Bütür. Kazakları kendi egemenliği altına alır (1520). 17. yüzyılda ise Tevka Han, Kazak Türklerinin yasal kurallara bağlar. Ancak 17. ve 18. yüzyıllarda Ruslar Türkistan’da önemli işgallerde bulunur. Bu olaya Kazaklar büyük tepki gösterir. 1783’te Sırım Batur önderliğinde Kazaklar bir ayaklanma başlatırlar.

Kazak önderler 1906 da halkta ulusal (milli) bilincin uyanmasını sağlarlar. 1916 da harekete geçerler ve 1917 de Umumi Kazak Kongresini toplayarak Orenbur’u Başkent yaparlar. 1924 de otonom olarak başkentlerini Ak-Mescit’e taşırlar ve 1936 da Sovyetlerin bir üyesi statüsünü kazanırlar.

Kazakistan 1990’da egemenliğini, 1991 tarihinde bağımsızlığını ilan etmiştir. Kazakistan Cumhuriyeti Birleşmiş Milletlerin bir üyesi olmuştur.

Coğrafi Konumu

Kazakistan yüzölçümü 2.717.300 km2 dir. Kuzeyde ve Batıda Rusya Federasyonu, Doğuda Doğu Türkistan, güneyde Türkmenistan, Özbekistan, Kırgızistan ile çevrilidir. 45*-87* doğu boylamları ile 41°-57° kuzey enlemleri arasında yer almaktadır. Kazakistan geniş bozkırlarla kaplı olup geriye kalan tüm arazinin yarısı çöldür. İklimi yazları kurak ve sıcak, kışları sert geçen karasal iklim özelliklerini taşımaktadırlar. Kazakistan, Aral, Balkaş, Alakol, Tengiz, Zaysan, Selatitengiz Gölleri ve Ural, Emba, Seyhun(Siriderya), Sarısu, îli, îrtiş Nehirleri önemli su kaynaklarıdır.

Kazaklar Orta Asya’nın en kalabalık Türk milletidirler ve toplam nüfus 17.000.000. dur. Bu nüfusun % 48 Kazak % 34 Rus, % 6 Ukraynalı, % 4 Alman, % 8 de diğer uluslardır. Ayrıca, Doğu Türkistan’da 650.000, Moğolistan Halk Cumhuriyeti’nde 40.000, Afganistan’da 3.000 Kazak’ın yaşadığı kaynaklarda verilmektedir. 1950 den sonra Çin’den SSCB’ye önemli bir kazak göçü olmuştur. Bunların dışında 590.000 Sovyet Kazağı’nın Volga, Ural ve Batı Sibirya bölgesinde yaşadığı bilinmektedir. Ortalama nüfus yaşam süresi 69 yıldır. Km2ye 2.6 kişi düşmektedir. Şehirleşme oranı % 57 dır. Çalışabilir nüfusun % 81’i istihdam edilmiştir.

Önemli şehirleri Alma-Ata, Karakanda, Çimkent, Petropavlosk, Sempalatinsk ve Astana’dır. Başkent Astana’ya 1998 yılında taşınmıştır. Kazaklar 19.yy da Müslümanlaşmışlar ancak Orta Asya Türk Cumhuriyetleri içinde en az İslamlaşmış olanıdırlar.

Eğitim

Göçebe olarak doğan ve 19. yy.’ın sonunda yerleşik yaşama geçen Kazaklar XVIII. ve XIX yy. başlarından itibaren sağlıklı bir eğitim çalışmalarına başlamışlardır.

İlk kez 1823’te Cihangir Han cami ve okullar açılmasını sağlamış, 1841’de de Kazak Lise’si kurulmuştur. Kazaklar bütün yaşamları boyunca Rusların, Ruslaştırma ve Hıristiyanlaştırma politikalarına şiddetle karşı koymuşlardır. Büyük Türkçü İsmail Gaspiralı’nın bu konuda ve Kazakistan’da ileri anlamda çalışmaları olmuştur. Böylece 1958’de Kazak okullarında Kazak tarihi okutulmaya başlanmıştır. 1988 de alınan bir kararla “Kazakça” resmi dil olarak kabul edilmiştir.

Bugün Kazakistan’da Kazak Devlet Üniversiteleri, Kazakistan Bilimler Akademisi, El Farabi Üniversitesi, Ahmet Yesevi Üniversitesi bulunmaktadır.

Türk Dünyası’nın büyük düşünürü Ahmet Yesevi’nin türbesi buradadır.

Kazakistan Resimleri

Kazakistan1 - www.turkosfer.com

Kazakistan2 - www.turkosfer.com

Kazakistan3 - www.turkosfer.com

Kazakistan Parası Tenge

Kazakistan Parası (Tenge) Ön Taraf - www.turkosfer.com

Kazakistan Parası (Tenge) Arka Taraf - www.turkosfer.com

Kazakistan Bayrağı

Kazakistan Bayrağı - www.turkosfer.com

Kazakistan’ın Konumu

Kazakistan Haritası - www.turkosfer.com

Kazakistan İdari Haritası

Kazakistan İdari Haritası - www.turkosfer.com

Kazakistan Bayraklı Harita - www.turkosfer.com

Bir Cevap Yazın