Çuvaş Muhtar Cumhuriyeti

Rusya’ya bağlıdır.
Yüzölçümü: 18.300 km2
Nüfusu: 1.520.000
Başkenti: Çeboksarı

Çuvaş, Rusya Federasyonu’nun federe cumhuriyetidir. Cumhuriyetin adını aldığı Çuvaşlar, Türk halklarından biridir. Çuvaş Muhtar Cumhuriyeti, Rusya’nın orta kesiminde yer alır ve Haziran 1920’de kurulmuştur.

Tarih

Çuvaşların, X-XVI. yy’larda eski Türk boylarının (İdil Bulgarı’nın) karışmasından meydana geldikleri yazılmıştır. Ayrıca Çuvaş’ın Suvar ya da Suvaz adlı Türk adından geldiği de öne sürülmektedir. Çuvaşların yaşadığı bölge 16. yy’da Rusların eline geçmiş, bölgede 1920’de özerk yönetim birimi oluşmuş, Nisan 1925’te de özerk Cumhuriyet haline gelmiştir. SSCB’nin dağılmasından sonra da (1991) Çuvaş Muhtar Cumhuriyeti adını almıştır. Çuvaşların % 15 Başkurt ve Tatar bölgesindedir.

Çuvaşlar Orta Volga bölgesinde, kapalı bir toplum olarak yaşarlar. Ülkenin üçte biri ormanlarla kaplıdır. Nüfusun %60’ı şehirlerde yaşamaktadır. Dinleri Hıristiyan Ortodoks’tur. Çuvaş Muhtar Cumhuriyeti Moskova zaman dilimindedir. (MSK/MSD). UTC’e göre saat farkı +0300 (MSK)/+0400 (MSD).

Ekonomi

Çuvaş ekonomisi sanayi ve tarıma dayalıdır. Sanayi kolunda makine, dokuma, elektrik, alkol, kağıt, kereste, kimyadır. Çuvaş Muhtar Cumhuriyeti’nde yaklaşık 300 sanayi kuruluşu bulunmaktadır.

Başlıca ürünleri tahıl, kenevir, patates, sebze, keten, şeker pancar ve tütündür. Bölgede büyük ve küçükbaş hayvancılığın yanı sıra domuz yetiştiriciliği de önemli yer tutar. Tarım kolhoz ve sovhozlarda yapılır. Et, süt, yumurta üretimi yüksektir.

Eğitim

İlk olarak 1872’de Çuvaş alfabesi yapılmıştır. Çuvaşlarda eğitim düzeyi diğer cumhuriyetlerde olduğu gibi yüksektir. Halen ülkede: 24 anaokulunda 22.000 öğrenci, 702 ortaokulda 280.000 öğrenci, 3 üniversitede 19.000 öğrenci bulunmakta olup, eğitim Çuvaş diliyle yapılmaktadır. Ancak halkın % 77’si Çuvaş dilini kullanmaktadır. Ülkede Türk girişimcilerin açmış olduğu okullar bulunmaktadır. Ayrıca, Çuvaş Muhtar Cumhuriyeti’nde 801 kütüphane, 1200 kulüp bulunurken, yılda 3 milyon kitap basılmakta ve 30 gazete çıkarılmaktadır.

Ulaştırma

Ülkenin ulaştırma ağı kara ve deniz yoluyla yapılır. Demiryolları ve karayolları Moskova, Gorki, Kazan, Ulyanovsk ve başkent Çeboksarı ile bağlantılıdır.

Coğrafi Konum

Rusya ve Tataristan’la komşu olan Çuvaş Muhtar Cumhuriyeti, Orta Volga’nın sağ kıyısında ve onun kolları olan batıdaki Sura ve doğusundaki Svigiya arasındadır. Güney ve doğusunda Volga ve Çuvaş platosu uzanmaktadır. Batısı ormanlık ve bataklıktır. Ülkenin üçte biri ormanlarla kaplıdır. Güneydoğusunda ise bozkırlar vardır. Ülkede ılıman kara iklimi egemendir. Yazlar ılık, kışlar uzun ve soğuktur.

Çuvaş Muhtar Cumhuriyeti Resmi Arması

Çuvaş Resmi Arması - www.turkosfer.com

Çuvaş Muhtar Cumhuriyeti’nin Konumu

Çuvaş Haritası - www.turkosfer.com

Bir Cevap Yazın