Türklerde Bilim

Türk bilginler bütün dünya tarafından tanınmış ve eserleri yüzyıllarca bilime rehberlik etmiştir. Bu Türk bilginlerinin en ünlüleri Farabi, Birunî ve İbni Sina’dır.

Büyük bir Türk bilgini olan İbni Sina’nın tıp alanında yazdığı kitaplar Avrupa’da yüzyıllarca okutulmuş, yine bir Türk bilgini olan Ebû Bekir Razi’nin eserleri bilim dünyasına ışık tutmuştur. Tıp, fizik, kimya, matematik ve astronomi ilimlerine önemli katkılarda bulunan, birçok bilim dalının temellerini atarak dünyaya öncülük eden çok sayıda Türk bilgini yetişmiştir.
Eski Türk Buluşları

Orta Asya’da yapılan kazılarda, Karasuk Kültürü olarak adlandırılan bölgede ortaya çıkan buluntular Türklerin birçok hususta ilk olduğunu göstermektedir. M.Ö. 1200- 700 yıllarına denk gelen ve Proto-Türkler olarak nitelendirilen Karasuk Kültürü buluntularına göre günlük hayatta kullanılan bazı eşya ve objelerin karşılaştırmalı tarih yöntemine göre ilk Türklerde olduğu kabul edilmektedir.
Günlük Hayat

Atın evcilleştirilmesi
Dört tekerlekli atlı araba
Demirin işlenmesi
Sulama kanalları
Keçe çadır
Kilim
Halı
Deri eşya
Saban
Dokuma kumaş
Düğme
Kemer
Kemer tokası
İğne
Mendil
Pantolon
Ceket
Gömlek
Şemsiye
Çizme
Oniki hayvanlı Türk takvimi
Ayrıca pamuk, keten, kenevir, yün ve ipek parçalarına kazılarda, ilk Orta Asya’da rastlanmıştır.
Beslenme

Mısır
Yonca
Yoğurt
Ayran
Baklava
Konserve
Sucuk
Pekmez
Pastırma
Dolma
Lokum

Türklerde Bilim - www.turkosfer.com

Bilim

Sıfır sayısı.
Çiçek aşısı.
İnsan mumyalama (Mısır medeniyetinden yüzyıllarca önce)
Selçuklular döneminde ilk üniversite (Nizamiye Medresesi)
Tolunoğulları döneminde Türk hükümdar Ahmet bin Tulun tarafından Mısır’da yaptırılan dünyanın ilk hastanesi.
Biruni; Dünya çekirdeğinin çapını sadece 15 kilometrelik yanılmayla 6338.8 km olarak tespit etmiştir. Ay tutulmasını, nasıl olduğunu ve dünyanın günde bir kez döndüğünü ilk o ifade etmiştir.
İbni Sina; kan dolaşım sistemleri.
Akşemseddin; Mikroskobik varlıkları keşfetmiştir.
Lagari Hasan Çelebi: İlk füze denemesi.
Hezarfen Ahmed Çelebi: İlk uçma denemesi.
Farabi; İhsâ’ül-Ulûm isimli eseriyle bilimleri ilk kez sınıflandıran kişi.
Cemşid; Ondalık kesiri ilk bulan kişi.
Cezeri; Sibernetiği ilk kuran kişi.
Razi; Yer çekimini ilk bulan kişi.
Savaş

Ordu’da onluk sistem
Kurt kapanı taktiği
Hilal taktiği
Koçbaşı
Geri çekilme taktiği
Eyer
İlk bando
Mancınık
Islıklı Ok

Semerkant Registan Meydanı - www.turkosfer.com

Semerkant Registan Meydanı

Soldan Sağa: Uluğ Bey Medresesi, Tilla-Kari Medresesi, Şirdari Medresesi

Bir Cevap Yazın