Sultan I.Bayezid (Yıldırım)

Babası: Murad Hüdâvendigar
Annesi: Gülçiçek Hâtun
Doğum Yeri: Bursa
Doğum Tarihi: 1360
Vefat Tarihi: 9 Mart 1403
Saltanat Tarihi: 1389 – 1402
Saltanat Süresi: 13 Yıl
Kabrinin Bulunduğu Yer: Bursa (Yıldırım Bayezid Türbesi)
Vefatında Osmanlı İmparatorluğu’nun Yüzölçümü: 942.000 km2

Babasının saltanatının ilk yıllarında onunla birlikte savaşlara katılarak iyi bir komutan olarak yetişti. Babasının savaş sırasında vefatı üzerine devlet idaresini eline aldı. Rumeli’deki fetihlerinden sonra Anadolu’ya dönüp, birçok yerleri ülkesine katarak sınırlarını genişletti. Anadolu’da beylikler dönemine son vererek, Anayurt’da Türk Birliği’ni kurmaya çalıştı. Bizans O’nun zamanında bir Osmanlı vilayeti haline geldi. Özellikle Niğbolu Meydan Muharebesi’ni kazanarak Haçlı Ordusu’nu yenmesi, kendisine Avrupa çapında bir şöhret kazandırdı. Selanik ve Eflak bölgelerini aldıktan sonra Macar sınırlarına seferler yaptı.

İstanbul’u 1391 yılında ilk defa muhasıra etmiş, bunu birkaç defa tekrarlamış olmasına rağmen, Anadolu’daki Timur’un (Doğu tehlikesi) yüzünden bunda başarılı olamamıştı.

Çok kararlı bir kişiliğe sahipti. Rüşvet ve adaletsizliklere karşı acımasız davranırdı. Hata işleyenleri cezalandırmadan önce onlara nasihatlerde bulunurdu. İyi bir savaşçı idi. Ordu’nun güçlenmesi için birçok reformlar yapmıştır. Devlet O’nun zamanında büyük bir hazine sahibi olmuştu. Ordu’ya düzenli maaş verilmesi ilk kez onun zamanında başlamıştır.

Uzun boylu idi, yüzü beyazdı. Çehresinde hafif bir pembelik görünürdü. Çatık kaşlı idi, iri, siyah gözleri, düşman karşısında kin ve dehşet saçardı. Bununla birlikte, aynı gözler tatlı ve müşfik bakmasını da bilirdi. Gerdanı düzgün, koç burunlu ve gür bir bıyığı vardı. Sert ve kuvvetli bir ses tonuna sahipti Yuvarlak çenesi açık renkli bir sakal ile çevrelenmişti. Babası gibi altın üsküf üzere burma ve sarma sarıklı idi.

Sultan I.Bayezid'in Tuğrası - www.turkosfer.com

Sultan I.Bayezid (Yıldırım)’ın Tuğrası

Bir Cevap Yazın