Mukan Kağan

Göktürk İmparatorluğu hükümdarıdır. Mukan Kağan (553-572) zamanında Göktürk İmparatorluğu, en haşmetli çağına ulaştı. Heybetli görünüşü, parlak mavi gözleri, kudreti ve sertliği Çin kaynaklarında belirtilen Mukan Kağan, son bir darbe ile Juan Juanlar’ı tarihe malettikten sonra (555), Kitanların ve Kırgızların ülkelerini Göktürk hakimiyetine bağladı. Çin’de Batı Tabgaçları’nın yerine geçen Chou hanedanı ile, yeni kurulan Tsi hanedanını baskı altına aldı. İstemi’nin harekatına karşı, Çin’den yardım isteyen Ak Hun İmparatorluğu’na ve Maveraünnehir halkına Çin askerî desteğini önledi. 564’de Şan-si’deki Tsi başkenti Tsin-yang’ı muhasara etti ve kızı prenses Aşina’yı Chou İmparatoru ile evlendirdi (568). Kaynakların bildirdiğine göre, geniş ülkelere ve 100 bin kişilik bir orduya sahip Göktürk Hakanı’nı, Çin İmparatoru akrabalık kurma yolu ile teskin etmiş oluyordu.

Bir Cevap Yazın