Atatürk’ün Kronolojik Hayatı

1881 Selanik’te doğdu.

1893 Askeri Rüştiye’ye girdi ve Kemal adını aldı.

1895 Selanik Askeri Rüştiyesi’ni bitirdi, Manastır Askeri İdadisi’ne girdi.

13/03/1899 İstanbul Harp Okulu piyade sınıfına girdi.

1902 Harp Akademisi’ne girdi ve burada gazete çıkardı.

11/01/1905 Harp Akademisi’ni yüzbaşı olarak bitirdi. Şam’a 5. Ordu’nun 30. Süvari Alayı’nda staj yapmak için atandı.

10/1905 Şam’da Vatan ve Hürriyet Cemiyeti’ni kurdu. Şam’da topçu stajını yaptı ve kolağası oldu.

23/07/1908 Meşrutiyet’in ilan edilmesi için çalışmalar yaptı.

31/03/1909 31 Mart Devrimi’nde, Hareket Ordusu kurmay subayı olarak çalıştı.

13/09/1911 İstanbul’a Genelkurmay’a naklen atandı.

27/11/1911 Binbaşılığa yükseldi.

09/01/1912 Trablusgarp’ta, Tobruk Saldırı’sını yönetti.

27/10/1913 Sofya Ateşemiliterliği’ne atandı.

01/03/1914 Yarbaylığa yükseltildi.

02/02/1915 Tekirdağı’nda, 19. Tümen’i kurdu.

25/02/1915 Maydos’a gitti.

25/04/1915 Arıburnu’nda İtilaf Devletleri’ne karşı koydu.

01/06/1915 Albaylığa yükseldi.

09/08/1915 Anafartalar Grup Komutanlığı’na atandı.

10/08/1915 Düşmanı Anafartalar’dan geri attı.

01/04/1916 Tuğgeneralliğe yükseldi.

06/08/1916 Bitlis ile Muş’u düşman elinden kurtardı.

20/09/1917 Ülkenin ve ordunun durumunu açıklayan raporunu yazdı.

10/1917 İstanbul’a döndü.

26/10/1918 Halep’in kuzeyinde bugünkü sınırlarımız üzerinde düşman saldırılarını durdurdu.

30/10/1918 Mondros Mütarekesi’nin imzalanması.

31/10/1918 Yıldırım Orduları Grup Komutanlığı’na atandı.

13/11/1918 Yıldırım Orduları Grup Komutanlığı’nın kaldırıldı ve Mustafa Kemal İstanbul’a döndü.

30/04/1919 Erzurum’da bulunan 9. Ordu Müfettişliği’ne atandı.

15/05/1919 Yunanlıların İzmir’e asker çıkarması.

16/05/1919 Bandırma gemisiyle İstanbul’dan ayrıldı.

19/05/1919 Samsun’a çıktı.

15/06/1919 3. Ordu Müfettişi sanını aldı.

21/06/1919 Ulusal Güçleri, Sivas Kongresi’ne çağırdı.

08-09/07/1919 Askerlikten çekildi (saat: 20:50).

23/07/1919 Erzurum Kongresi Mustafa Kemal’in başkanlığında toplandı ve bir Temsil Kurulu seçerek dağıldı (07/08/1919).

04/09/1919 Sivas Kongresi Mustafa Kemal’in başkanlığında toplandı ve 11.09.1919’da sona erdi.

11/09/1919 Anadolu ve Rumeli Müdafaayı Hukuk Cemiyeti Heyet Temsiliyesi Başkanlığı’na seçildi.

22/10/1919 Amasya Protokolü imzalandı.

07/11/1919 Erzurum’dan milletvekili seçildi.

27/12/1919 Heyeti Temsiliye’yle birlikte Ankara’ya geldi.

20/03/1920 İtilaf Devletlerinin İstanbul’u ele geçirmesi üzerine protestoda bulundu; Ankara’da yeni bir Millet Meclisi toplama girişimine başladı.

18/03/1920 İstanbul’da Meclis-i Mebusan’ın son toplantısı.

19/03/1920 Ankara’da, üstün yetki taşıyan bir Millet Meclisi toplanması için illere duyuruda bulundu.

23/04/1920 Ankara’da Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni açtı.

24/04/1920 Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı seçildi.

05/05/1920 İlk hükümet, Mustafa Kemal’in başkanlığında toplandı.

11/05/1920 İstanbul Hükümeti’nce ölüm cezasına çarptırıldı.

24/05/1920 Padişah, Mustafa Kemal’in cezasını onayladı.

10/08/1920 Osmanlı İmparatorluğu delegeleri ile İtilaf Devletleri arasında Sevr Antlaşması imzalandı.

09-10/01/1921 Birinci İnönü Savaşı.

20/01/1921 İlk Teşkilat-ı Esasiye (Anayasa) Kanunu’nun temel maddeleri kabul edildi.

31/03/1921 İkinci İnönü Savaşı (31.03.1921 – 01.04.1921).

10/05/1921 Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Grubu’nu kurdu ve Grup Başkanlığı’na seçildi.

05/08/1921 Kendisine başkomutanlık görevi verildi.

22/08/1921 Yönetiminde Sakarya Meydan Savaşı başladı.

13/09/1921 Sakarya Meydan Savaşı kazanıldı.

19/09/1921 Mareşal rütbesini ve Gazi sanını kazandı.

26/08/1922 Kocatepe’den, Büyük Taarruz’u yönetti.

30/08/1922 Dumlupınar Başkomutanlık Meydan Savaşı’nı kazandı.

01/09/1922 “Ordular! İlk hedefiniz Akdeniz’dir! İleri!” buyruğunu verdi.

09/09/1922 Şanlı Türk Ordusu İzmir’e girdi.

10/09/1922 Gazi Mustafa Kemal İzmir’e geldi.

11/10/1922 Mudanya Mütarekesi imzalandı.

01/11/1922 Önerisi üzerine saltanat kaldırıldı.

17/11/1922 Vahdettin, bir İngiliz savaş gemisiyle İstanbul’dan kaçtı.

29/01/1923 Latife Hanım ile evlendi.

24/07/1923 Lozan Antlaşması imzalandı.

09/08/1923 Halk Fırkası’nı kurdu.

11/08/1923 İkinci kez Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na seçildi.

29/10/1923 Cumhuriyet ilan edildi; ilk cumhurbaşkanı seçildi.

01/03/1924 Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde halifeliği kaldırdı; öğretimin birleştirilmesi hakkında açılış söylevini verdi.

03/03/1924 Hilafet kaldırıldı; öğretim birleştirildi; Şer’iye ve Evkaf Vekaleti ile Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Vekaleti’nin kaldırılması hakkındaki yasalar Türkiye Büyük Millet Meclisi’nce kabul edildi.

20/04/1924 Türkiye Cumhuriyeti Teşkilat-ı Esasiye (Anayasa) Kanunu kabul edildi.

17/02/1925 Aşar vergisi kaldırıldı.

24/08/1925 Kastamonu’da ilk kez şapka giydi.

25/11/1925 Şapka Yasası, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edildi.

30/11/1925 Tekkelerin kapatılması hakkındaki yasa kabul edildi.

26/12/1925 Uluslararası takvim ve saat kabul edildi.

17/02/1926 Türk Medeni Kanunu kabul edildi.

01/07/1927 Cumhurbaşkanı sıfatı ile ilk kez İstanbul’a gitti.

15-20/10/1927 Cumhuriyet Halk Partisi 2. Kurultayı’nda tarihi Büyük Söylev’ini yaptı.

01/11/1927 İkinci kez cumhurbaşkanı seçildi.

09/08/1928 Sarayburnu’nda, Türk harfleri hakkındaki söylevini yaptı.

03/11/1928 Türk Harfleri Yasası, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edildi.

15/04/1931 Türk Tarih Kurumu’nu kurdu.

04/05/1931 Üçüncü kez cumhurbaşkanı seçildi.

12/07/1932 Türk Dil Kurumu’nu kurdu.

29/10/1933 Cumhuriyetin 10. yıldönümünde tarihi söylevini yaptı.

24/11/1934 Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından, Gazi Mustafa Kemal’e Atatürk soyadının verilmesi hakkındaki yasa kabul edildi.

01/03/1935 Dördüncü kez cumhurbaşkanı seçildi.

01/05/1937 Çiftliklerini Hazine’ye, taşınmaz mallarını da Ankara Belediyesi’ne bağışladı.

31/03/1938 Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği, Atatürk’ün hastalığı hakkında ilk resmi duyurusunu yaptı.

15/09/1938 Vasiyetnamesini yazdı.

16/10/1938 Hastalık durumu hakkında, günlük resmi duyuruların yayınına başlandı.

10/11/1938 Ulu önder Atatürk, vefat etti (perşembe, saat: 09:05)…

11/11/1938 İstanbul Şehir Meclisi olağanüstü toplandı. Saraydaki cumhurbaşkanlığı forsu indirilerek yerine yarıya değin indirilmiş Türk bayrağı çekildi.

12/11/1938 Yüksek öğretim gençliği, Atatürk’ün ölümü dolayısıyla üniversite konferans salonunda toplandı.

13/11/1938 Türk Gençliği, Taksim Cumhuriyet Anıtı önünde toplanarak Atatürk’ün kurduğu cumhuriyeti koruyacağına ant içti.

14/11/1938 Türkiye Büyük Millet Meclisi üzüntü dolu bir toplantı yaptı.

15/11/1938 Hükümet, Atatürk’ün Ankara’da ebedi istirahat yerine konulacağı 21 Kasım 1938 tarihini, ulusal yas günü olarak duyurdu.

16/11/1938 İstanbullular, Atatürk’ün Dolmabahçe Sarayı Muayede Salonu’ndaki katafalkı önünde, sabahın ilk saatlerinden gecenin son saatlerine değin, saygı ve üzüntü içinde son görevlerini yaptılar.

19/11/1938 Atatürk’ün Dolmabahçe’den alınan yüce cenazesi büyük bir törenle önce Sarayburnu’na, oradan Zafer torpidosuyla Yavuz zırhlısına götürüldü. Yavuz zırhlısıyla İzmit’e değin götürülen tabut, oradan Ankara’ya yolcu edildi.

20/11/1938 Atatürk’ün kutlu nâşı Ankara’ya ulaştı ve Ankara’da Türkiye Büyük Millet Meclisi önündeki katafalka konuldu. Ankaralılar da son görevlerini saygıyla yaptılar.

21/11/1938 Cenazesi, Etnografya Müzesi’ndeki geçici kabre konuldu.

25/11/1938 Vasiyetnamesi açıldı.

26/12/1938 “Ebedi Şef” sanıyla anılması kabul edildi.

04/11/1953 Geçici kabri açıldı.

10/11/1953 Cenazesi Anıtkabir’e nakledildi.

Bir Cevap Yazın