Mesud Sabri Baykozi

Mesud Sabri Baykozi, 1887’de Doğu Türkistan’ın İli vilayetine bağlı Gulca İlçesinin Arvuz köyünde doğmuştur. Babası Sabir Haci, köyün muhtarı olup, maarif severliğiyle tanınan bir kişiydi. Mesud Sabri’nin yedi kardeşinden üçü kız dördü erkektir. İlköğrenimini Gulca’da tamamladıktan sonra yüksek öğrenimiçin, babası tarafından, Osmanlı İmparatorluğu’nun başkenti ve dönemin ilim irfan merkezi İstanbul’a gönderilmiştir. Liseyi ve Askeri Tıbbıye’yi İstanbul’da tamamlayan Dr.Mesud Sabri, birinci dünya harbi başında Doğu Türkistan’a dönmüştür. Baykozi’nin İstanbul’da bulunduğu dönem, Türkçülüğün çeşitli boyutlarda tartışıldığı ve İttihat-Terakki Fırkası’nın iktidar olduğu dönemdir. Bu döneme damgasını vuran Türkçülük akımının etkisini, Dr.Mesud Sabri Baykozi’nin eserlerinde, siyasi çalışmalarında görmek mümkündür.

Bir Cevap Yazın