Mehmet Emin Buğra

Mehmet Emin Buğra, Doğu Türkistanlı Önder (Hotan 1901-Ankara 1965). Karakaş Oybağ yeni medresesi’ni bitirdi (1921).  Aynı medresede müderrislik ve baş müderrislik yaptı (1924-1931). Doğu Türkistan’ı Çin egemenliğinden kurtarmak amacını güden direniş örgütünü kurdu. Silahlı bir ayaklanma sonucu Hotan’ da kurulan Doğu Türkistan geçici Cumhuriyet’in başbakan ve başkomutanı oldu (1933). Bu ayaklanma başarısızlığa uğrayınca Hindistan’a sığındı (1934). Yurdu dışında savaşımını siyasi alanda sürdürdü. Çin Cumhuriyeti Kurucu meclis üyeliğine seçildi (1945), Çin’in Doğu Türkistan eyaleti ikinci valisi oldu. Çunkin’de “Altay”, Urimşi’de “Erk” gazetelerini çıkarıp başyazarlığını yaptı.  Çin Halk Cumhuriyeti yöneticileriyle anlaşmazlığa düşünce ülkesini bırakmak zorunda kaldı (1949). Türkiye’ye gelip Türk uyruğuna geçti (1952). Ankara’da “Türkistan” ve “Voice of Türkistan” (Türkistan’ın sesi) adlı dergileri yayımlayarak başyazarlığını yaptı. 1965 yılında Ankara’da vefat etmiştir.

Bir Cevap Yazın