Mahdum Kulu

Türkmenlerin Göklen kabilesinden olan, Harezm’de Şir Ali Han medresesinde öğrenim gören Mahdum Kulu, Türkmen kabileleri arasında dolaşarak halk şiiri geleneğini sürdüren, aşiret kavgalarını, Türkmen-İran savaşlarını konu alan kahramanlık şiirleri yazdı.

Günlük yaşamı yansıtan şiirlerinin yanı sıra, tasavvuf etkisinde öğretici şiirleriyle de ün saldı. Divan’ındaki şiirlerden bir bölümü Şeyh Muhsin Fani (Hüseyin Kâzım Kadri) tarafından yayınlandı (1924).

Bir Cevap Yazın