Köprülü Fazıl Ahmed Paşa

Köprülü Fazıl Ahmed Paşa Avcı Mehmet saltanatında 30 Ekim 1661 – 3 Kasım 1676 tarihleri arasında onbeş yıl dört gün sadrazamlık yapmış bir Osmanlı devlet adamıdır. Köprülü Mehmet Paşa’nın oğludur. Girit fatihidir.

Köprülü Fazıl Ahmed Paşa 1635 yılında İstanbul’da doğdu. Babası Köprülü Mehmet Paşa’nın vasiyeti üzerine, Sultan IV. Mehmed tarafından sadrazamlığa getirildi ve 15 yıl bu görevde kaldı. Çok iyi bir öğrenim gören Köprülü Fazıl Ahmed Paşa, Erzurum ve Şam valiliklerinde bulundu.

Sadrazam olduktan sonra ilk iş olarak Avusturya üzerine sefere çıktı. Uyvar kalesinin 1663’de ele geçirip Avusturya’yı Vasvar Antlaşması ile barış yapmaya zorlayan Köprülü Fazıl Ahmed Paşa, 21 yıldır alınamayan Girit’in fethine yöneldi. Venedikli’lerden Kandiye kalesini alarak, Girit’i Osmanlı topraklarına kattı. Daha sonra padişahla birlikte Lehistan seferine çıkan Köprülü Fazıl Ahmed Paşa, Bucaş Antlaşmasıyla Podolya’yı Osmanlı ülkesine katarak yurda döndü.

15 yıllık sadrazamlığı sırasında ülkesini eskisinden daha güçlü bir hale getiren bu büyük sadrazam, sefer hazırlığı yaptığı sırada, 1676 yılında Edirne’de vefat etti. İstanbul’da Çemberlitaş karşısında, babası Köprülü Mehmed Paşa’nın yanına gömüldü.
Yenilik Hareketleri

– Askeri ve mali alanda yenilikler yaptı.
– İstanbul Çemberlitaş’ta bir kütüphane kurdurdu.
– Önemli günlerde saraya ve devlet adamlarına hediye verilmesini yasakladı.
– Saray içi masrafları kısıp ekonomiye katkıda bulunmuştur.
– İlk defa laiklik çalışmaları yapmıştır.
– Ulemanın kaldırılmasını hedefletmiştir.

Bir Cevap Yazın