Hakim Süleyman Ata

Ahmet Yesevî’nin talebelerinden ve üçüncü halifesi olan Hakim Süleyman Ata, Türkistan (Yesi)’da doğdu. Küçük yaşta Ahmet Yesevi’den Kur’an-ı Kerim okumayı öğrendi. Yesevî dergahında yetiştikten sonra, yine O’nun işaretiyle Harezm’e giderek, burada irşat faaliyetlerinde bulundu.

Rivayete göre; Hoca Ahmet Yesevî, Süleyman Ata’ya, bir deveye binerek, onun götürdüğü yerde kalmasını söyledi. Ertesi sabah yola çıkan Süleyman Ata, devenin ipini salıverdi. Deve, Harezm ülkesinde bir yerde çöktü. Süleyman Ata’nın kaldırmak için bağırmasına rağmen deve kalkmadı. Bundan dolayı o yere ‘Bağırgan’ ve Süleyman Ata’ya da ‘Bağırgani’ denildi.

Hakim Süleyman Ata, Yesevî’nin Hikmetlerini insanlara anlattı ve yine O’nun tarzında şiirler yazdı. Hece vezni ile yazdığı bu şiirlerinde Kul Süleyman, Hakim Süleyman, Hakim Hoca Süleyman ve Hakim Ata gibi mahlaslar kullandı. Önemli eserlerinden bazıları. Bakırgan Kitabı, Ahirzaman Kitabı ve Meryem Kitabı’dır. Türk Dünyasının yeni Müslüman olduğu dönemde yetişen ve Türklük üzerinde irşat çalışması yapan Hakim Süleyman Ata, bu bakımdan önemlidir. Süleyman Ata, 1186’da vefat etti ve Harezm ülkesindeki Akkurgan (Bağırgan) ‘a defnedildi.

Bir Cevap Yazın