Atatürk Devrimleri

Mustafa Kemal Atatürk tarafından öncülük edilen, TBMM’nin açılmasından sonra 1922’de saltanatın kaldırılması ile 1937’e kadar devam eden ve sonucunda teokratik ve çok uluslu Osmanlı İmparatorluğu’nun laik, demokratik, ulus devlet Türkiye’ye dönüşmesiyle sonuçlanan devrimlerin tümü. Bu devrimler toplumsal, kültürel, hukuksal ve ekonomik bir dizi düzenlemelerdir.

Siyasal Devrimler

– Ankara’nın başkent olması (13 Ekim 1923)
– Cumhuriyetin ilanı (29 Ekim 1923)
– Saltanatın kaldırılması (1 Kasım 1923)
– Halifeliğin kaldırılması (3 Mart 1924)
– Türkiye’nin yeniden idari teşkilatlanması (1924, 1930)
– Çok partili rejim denemeleri (Serbest Cumhuriyet Fırkası, 1930)

Toplumsal ve Sosyal Alanda Yapılan Devrimler

– Şapka ve kıyafet devrimi (Şapka Kanunu, 28 Kasım 1925)
– Tarikatların kaldırılması, tekke ve zaviyelerin kapatılması (30 Kasım 1925)
– Uluslararası takvim ve saatin kabulü (26 Aralık 1925)
– Uluslararası rakamların kabulü (20 Mayıs 1928)
– Ölçülerde değişiklik (26 Mart 1931)
– Kadınların erkeklerle eşit haklara sahip olması (1934)
– Soyadı kanunu (21 Haziran 1934)
– Lâkap ve unvanların kaldırılması (26 Kasım 1934)
– Milli bayramlar ve genel tatiller (27 Mayıs 1935)

Eğitim ve Kültür Alanındaki Devrimler

– Öğretimin birleştirilmesi (Tevhid-i Tedrisat kanunu) (3 Mart 1924)
– Medreselerin kapatılması (1926)
– Maarif teşkilatı hakkında kanun (1926)
– Harf devrimi (1 Kasım 1928)
– Güzel sanatlarda yenilikler (1928)
– Türk Tarih Kurumu’nun kurulması (15 Nisan 1931)
– Türk Dil Kurumu’nun kurulması (12 Temmuz 1932)
– Üniversite reformu (1933)
– Üniversite öğreniminin düzenlenmesi (31 Mayıs 1933)

Ekonomi Alanında Devrimler

– İzmir iktisat kongresi (1923)
– Aşar (Öşür) vergisinin kaldırılması (17 Şubat 1925)
– Çiftçinin özendirilmesi (1925)
– Örnek çiftliklerin kurulması (1925)
– Tarım kredi kooperatiflerinin kurulması (1925)
– Kabotaj kanunu (1 Temmuz 1926)
– Sanayi teşvik kanunu (28 Mayıs 1927)
– Toprak reformu (1929)
– I. Kalkınma planı (1933)
– Yüksek Ziraat Enstitüsü’nün kurulması (1935)
– Ticaret ve sanayi odalarının kurulması (1935)
– II. Kalkınma planı (1937)

Hukuksal Devrimler

– Yeni Anayasanın kabulü (1924)
– Şer’iyye mahkemelerinin kapatılması (1924)
– Mecellenin kaldırılması (1926)
– Medeni kanun (1926)
– Türk Ceza Kanunu (1926)

Bir Cevap Yazın